Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2013

lunare

October 31 2011

lunare
2472 39ef
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaprosiaczekk prosiaczekk

October 09 2011

lunare
Reposted frompmg pmg viaprosiaczekk prosiaczekk
lunare

In pictures: Steve Jobs' career

Reposted fromsawb sawb viaprosiaczekk prosiaczekk
lunare
3623 e41b
Meanwhile in Google...
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaprosiaczekk prosiaczekk
lunare

Cuore, two glass carafes shaping a human heart when joined together by Liviana Osti

Reposted fromsawb sawb viainspiration inspiration
lunare
lunare
3608 4965
Reposted fromryjekk ryjekk viaprosiaczekk prosiaczekk

August 18 2011

lunare
6880 4b81
Reposted fromJuliette Juliette viahogwarts hogwarts

April 28 2011

lunare
2557 4f7e
Reposted fromnattaly nattaly viadanio danio

April 19 2011

lunare

Zespołowe suchary

  Lecą na ryj z 10 piętra basista i perkusista. Basista:

- ***a! przynajmniej raz równo skończymy!


Jaki jest najlepszy przyjaciel muzyka?
Perkusista...

Mówi perkusista do basisty:
- jesteś głuchy!

- sam jesteś głupi!

– Co trzeba zrobić, żeby perkusista przestał grać?
– Dać mu nuty.

– Co robi gitarzysta gdy spostrzega (wątpliwe) lub ktoś mu mówi (prędzej), że nie stroi z resztą instrumentów?
– Podkręca volume.

– Jak mówi się na basistę bez dziewczyny?
– Bezdomny.

Przychodzi perkusista na próbę, a tam bassman i gitarnik toczą regularną bójkę. Perkusista pyta basisty:
– Ej... o co chodzi?
– Bo mi rozstroił strunę!
– To sobie nastrój.
– Ale on mi nie chce powiedzieć którą!

Ilu Basistów potrzeba do zmiany żarówki??
Ani jednego oni i tak to mają w dupie bo ich nie widac

Ilu Gitarzystów potrzeba do zmiany żarówki??
14....Jeden zmienia a 13 pozostałych mówi że zrobiło by to inaczej

Idze perkusista przez las, patrzy a tam wielka stopa.

Po co w zespole jest basista?
- Po to, by tlumaczyl perkusiscie o co chodzi.

Reposted fromBundz Bundz viaprosiaczekk prosiaczekk

November 12 2010

lunare
2942 dbdc
Reposted fromkjuik kjuik viadanio danio
0717 f498
Reposted fromhirop44 hirop44 viachips chips
lunare
8083 d235 500
New World Map.
Reposted frombingen bingen viachips chips
lunare
9715 2e12
Reposted frommaffcin maffcin viaprosiaczekk prosiaczekk
lunare
lunare
0342 e814
Reposted fromkucyk kucyk viaprosiaczekk prosiaczekk
lunare
4314 a3a1
Reposted frommariMo mariMo viaprosiaczekk prosiaczekk

October 13 2010

lunare
3159 1a72
i'd sign
Reposted fromarbuziatko arbuziatko viaHouse House
lunare
1751 828f
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaHouse House
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl